Stowarzyszenie Absolwentów WSB

Zobacz film, dlaczego warto do nas dołączyć!

Studia podyplomowe Zarządzania Projektem

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem w WSB we Wrocławiu. Dlaczego warto studiować mówi Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku.

PunktFoto.pl i zdjęcia!

Wykonujemy zdjęcia do dokumentów, dyplomowe, paszportowe, dowodowe i pamiątkowe. Poznaj nasz zespół. Cały dochód przeznaczamy na Rowery Integracyjne.

Projekty dla Absolwentów WSB

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu, realizując swoje cele statutowe zgodnie z przyjętą na lata 2011-2014 strategią, zainicjowało następujące projekty:

Dzień Absolwenta” – projekt polega na organizacji okresowych (w zamyśle: corocznych) wydarzeń pod wspólną nazwą „Dzień Absolwenta”. Inicjatywa ta pozwoli na aktywizację absolwentów, umożliwi im wymianę doświadczeń i dalszą integrację zarówno międzyludzką, jak i z uczelnią. W ramach tego projektu proponowane są szkolenia, seminaria, warsztaty, dyskusje panelowe, a także spotkania o charakterze integracyjnym.

„Bankowa Kapsuła Czasu” – projekt polega na umieszczeniu na terenie uczelni antycznego odrestaurowanego sejfu, który będzie służył jako miejsce przechowywania (w formie elektronicznej) pamiątek po absolwentach WSB. Sejf ten – jako Bankowa Kapsuła Czasu – będzie służył zarówno absolwentom, jak i studentom. Stanowić on będzie symbol i namacalny dowód na trwałość więzi między absolwentami a ich uczelnią.

„Forum Absolwenta” – projekt polega na zorganizowaniu cyklu spotkań władz WSB we Wrocławiu z absolwentami, którzy funkcjonują na otwartym rynku pracy. Głównym celem tego działania jest wymiana doświadczeń na temat korelacji między wiedzą nabywaną podczas studiów a możliwościami jej zastosowania w praktyce zawodowej.

„Spotkanie z Absolwentem” – projekt polega na organizacji okresowych (w zamyśle: corocznych) spotkań studentów WSB we Wrocławiu z grupą jej absolwentów. Spotkanie to planowane jest w formie wykładu połączonego z dyskusją panelową. Stworzy to możliwość podzielenia się ze studentami WSB we Wrocławiu własnymi doświadczeniami z rynku pracy oraz praktyczną wiedzą zawodową.

Karta Affinity Absolwenta” – projekt polega na wdrożeniu karty kredytowej typu ‘affinity’, która będzie dostępna dla absolwentów WSB we Wrocławiu oraz dla osób wspierających środowiska absolwenckie. Głównymi celami wprowadzenia Karty są: możliwość osiągnięcia przez uczelnię korzyści finansowych, pielęgnowanie relacji uczelni z jej absolwentami oraz umacnianie marki WSB we Wrocławiu.

„Konkurs na projekt odzieży dla absolwenta WSB” – celem działania jest stworzenie w drodze konkursu projektu odzieży dla absolwenta WSB, zgodnego z identyfikację wizualną Stowarzyszenia.  

„Miejsce Spotkań z Absolwentem” – projekt polega na ustaleniu stałych dyżurów w biurze Stowarzyszenia oraz stworzenia miejsca spotkań dla tych, którzy nie korzystają jeszcze z internetu na co dzień i/lub preferują tradycyjną formę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich.

„Referencje Absolwenta” – projekt polega na zachęceniu i zaangażowaniu grona absolwentów WSB we Wrocławiu do kontaktu z potencjalnymi studentami tej uczelni. Przyszli studenci mogliby otrzymać z pierwszej ręki informacje dotyczące studiów, zadać pytania i zweryfikować własne oczekiwania dotyczące studiów na WSB we Wrocławiu. Nie należy się przy tym obawiać, iż działanie to zmniejszy liczbę potencjalnych studentów lub ich zniechęci. Informacje uzyskane od absolwentów z reguły mają o wiele większy pozytywny wpływ na wybory dokonywane przez przyszłych studentów.

„Spółdzielnia Socjalna miejscem pracy dla niepełnosprawnych Absolwentów” – celem projektu jest stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla tych absolwentów WSB we Wrocławiu, którzy należą do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Projekt polega na podjęciu działań promocyjnych, budowaniu świadomości społecznej w tym kierunku i szukaniu wsparcia wśród społeczności lokalnej.  

„Wrocławski Rower Spotkań” – to działanie ma na celu zorganizowanie zbiórki publicznej i pozyskanie środków finansowych na projektowanie i budowanie rowerów dosto­so­wanych do samodzielnego użytku przez osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej. „Wrocławski Rower Spotkań” jest częścią szerszego programu „Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych”. Zbiórka pieniężna ma na celu rozwój projektu, a w zamyśle jego usamodzielnienie. Szczegóły projektu omówione są na stronie www.dobrycel.pl

Ładowanie wyszukiwarki...

Absolwenci WSB na Facebooku

Kontakt

Jeśli jesteś Absolwentem WSB lub chcesz z nami nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
bud. A, pokój 011

tel. 71 376 23 77
stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl