Stowarzyszenie Absolwentów WSB

Zobacz film, dlaczego warto do nas dołączyć!

Studia podyplomowe Zarządzania Projektem

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem w WSB we Wrocławiu. Dlaczego warto studiować mówi Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku.

PunktFoto.pl i zdjęcia!

Wykonujemy zdjęcia do dokumentów, dyplomowe, paszportowe, dowodowe i pamiątkowe. Poznaj nasz zespół. Cały dochód przeznaczamy na Rowery Integracyjne.

Patronat Stowarzyszenia

Patronat Stowarzyszenia

O patronat honorowy Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń, które posiadają szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną.

Korzyści patronatu Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu:

  • podkreślenie rangi wydarzenia poprzez umieszczenie znaku Stowarzyszenia na wszystkich materiałach promujących wydarzenie,
  • dotarcie do grupy Absolwentów WSB we Wrocławiu m.in. poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w profilach społecznościowych / newsletterze,
  • dołączenie do grona partnerów SA WSB we Wrocławiu wraz z promocją na stronie internetowej Stowarzyszenia,
  • możliwość promocji firmy/organizacji partnerskiej w czasie wydarzeń organizowanych przez SA WSB we Wrocławiu,
  • inne, wzajemnie uzgodnione świadczenia.

Otrzymanie patronatu honorowego Stowarzyszenia zobowiązuje organizatora wydarzenia do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie SA WSB we Wrocławiu we wszystkich materiałach organizatora,
  • umieszczenia linku www.stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl wraz z aktywnym przekierowaniem w informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora;
  • przekazania do biura Stowarzyszenia dokumentacji - kompletu materiałów/publikacji dot. wydarzenia.

Uwaga! Wykorzystywanie znaków graficznych Stowarzyszenia każdorazowo wymaga zgody biura SA WSB we Wrocławiu - kontakt

Ładowanie wyszukiwarki...

Absolwenci WSB na Facebooku

Kontakt

Jeśli jesteś Absolwentem WSB lub chcesz z nami nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
bud. A, pokój 011

tel. 71 376 23 77
stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl